Skip navigation

Het project:
Mustangs direct uit het wild, één trainer, meerdere studenten, communicatie via lichaamstaal, hulpmiddelen alleen gebruikt voor de veiligheid, nóóit om te trainen.

Het doel:

Ontdekken in hoeverre Equestrian Art uitsluitend met lichaamstaal kan worden ontwikkeld.

 

Focus

De wereld waarin we leven is groot en mooi en er zijn vele wegen die we kunnen gaan, soms meanderend, vaak ook met grote snelheid. De vraag is, waar rennen we van weg? Of waar rennen we naartoe? Of leven we gewoon in het huidige moment?

 

Wat kan er onderweg belangrijk zijn?

 

Paarden en mensen werkten door de geschiedenis heen samen als reispartners, soms rennend ergens heen, soms rennend ergens vandaan. Maar, gaandeweg ontdekten wij, dat het prettiger is om ergens naar toe te gaan of ergens vandaan te gaan sámen met een partner.

Ook ontdekten we dat sommige partners gemakkelijker zijn om mee te reizen dan anderen en stukje bij beetje kwamen we erachter wát een gemakkelijkere metgezel maakt. Wat zorgt voor een betere reiservaring, en hoe bereiken we dat met verschillende paarden, of hoe kunnen we anderen helpen dat te bereiken met hun partner.

 

Elke paardentrainer heeft zijn eigen theorieën over wat de belangrijkste punten zijn en in de loop der jaren heb ik zelf ook een paar ideeën bedacht. Wanneer ik op een idee stuit dat het leven voor mij en mijn paardenpartners lijkt te verbeteren, deel ik het eerst met een paar studenten. Als ik zie dat deze ideeën inderdaad nuttig zijn, komen ze op deze blog terecht.

 

Omdat ik Freedom Based Training® onderwijs, is vrijheid altijd het eerste wat opkomt. Kunnen we vrij zijn en ook partners zijn? Hoe doen we dat? Hoe ziet een partnerschap tussen twee vrije wezens eruit?

Het tweede wat naar boven komt, is Veiligheid. Hoe ontwikkelen we een gevoel van veiligheid met partners die vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen? Hoe ziet dat eruit?
Pas als vrijheid en veiligheid zijn aangepakt ben ik geïnteresseerd in iets wat alles nóg beter maakt, namelijk focus.

Iedereen, paarden én mensen, wordt beter in dat waar de aandacht op gericht is.

In mijn wereld van het trainen van paarden, komt het erop neer paarden te leren focussen zonder te aarzelen. Soms is het de focus op de leider die we willen, dus het paard begrijpt wat de leider vraagt. Soms is het het obstakel voor ons waar we willen dat het paard zich op concentreert, of het nu een hindernis is of een razende rivier die we gaan oversteken.

Maar waarom is het zo moeilijk om de focus van een paard ergens op gericht te houden? Waarom willen ze hun focus meestal niet vasthouden op dat waarvan wij graag willen dat ze gefocust zijn. Ik denk dat dat te maken heeft met de eerste twee zaken; vrijheid en veiligheid.

 

Iedereen heeft de behoefte zich veilig te voelen. En we hebben allemaal een soort grens van hoeveel veiligheid we nodig hebben en hoeveel we bereid zijn om voor die veiligheid te vechten. Pas nadat een paard zich redelijk veilig voelt, zal het ervoor kiezen om alles te doen wat een partner vraagt.

Wij allen, paarden én mensen, zijn pas bereid onze Vrijheid op te geven in de mate waarin we voelen dat we er Veiligheid voor terug krijgen.
Wanneer we een partnerschap opbouwen met een ander wezen, is het deze balans van Vrijheid en Veiligheid die altijd in beweging is. In Freedom Based Training® probeer ik zoveel mogelijk van beide op te bouwen – Vrijheid en Veiligheid samen!

Laten we meer praten over focus.

Stel dat het einddoel is om focus te houden op een specifiek onderwerp waar we beter in willen worden, hoe kunnen we dat dan realiseren op een manier die tegelijkertijd steeds meer vertrouwen tussen paard en mens bouwt?


Ik denk dat het uiteenvalt in vijf ontwikkelingsfasen.
1. Verandering van focus.
2. (Ver)drijven (Drive) gebruiken om de focus te wijzigen.
3. Duidelijker veranderingen van focus.
4. ‘(Aan)trekken’ (Draw) gebruiken om de focus te wijzigen.
5. Focus houden.

In het begin van een relatie voelt het paard nog steeds dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en hebben ze niet voldoende vertrouwen opgebouwd om die taak aan de mens over te dragen. Iedere keer dat een paard iets anders opvalt (ze veranderen van focus), beoordelen ze hun relatieve veiligheid. De wind in de bomen, de hond in het veld, een vogel die voorbij vliegt, een vrachtwagen die toetert in de verte. Al deze dingen zijn van belang voor een paard en in het begin zullen ze niet bereid zijn om hun focuswijzigingen op te geven, omdat hun beoordeling belangrijk is voor hun toekomstige veiligheid en comfort. Ik geloof dat we dit stadium van de relatie op twee manieren kunnen respecteren.

De eerste is om ze te laten zien dat we ook opletten! Als wij onze focus vaker kunnen veranderen dan het paard, houden we duidelijk alles in de gaten om ons heen, nog méér dan het paard dat doet. De tweede manier is het erkennen en waarderen van elke focusverandering die het paard maakt. Deze bewegingsconversatie is de sleutel voor het opbouwen van het vertrouwen van een paard. Ik merk dat hoe meer consistent, ritmisch en divers de focusverschuivingen van een paard zijn, hoe kleiner de kans is dat ze ergens bang voor zijn. Ze hebben zelf gezien dat er niets is om bang voor te zijn. Dit is de eerste bouwsteen voor een goede relatie.

 1. Verandering van focus

In het begin van een relatie voelt het paard nog steeds dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en hebben ze niet voldoende vertrouwen opgebouwd om die taak aan de mens over te dragen. Iedere keer dat een paard iets anders opvalt (ze veranderen van focus), beoordelen ze hun relatieve veiligheid. De wind in de bomen, de hond in het veld, een vogel die voorbij vliegt, een vrachtwagen die toetert in de verte. Al deze dingen zijn van belang voor een paard en in het begin zullen ze niet bereid zijn om hun focuswijzigingen op te geven, omdat hun beoordeling belangrijk is voor hun toekomstige veiligheid en comfort. Ik geloof dat we dit stadium van de relatie op twee manieren kunnen respecteren.

De eerste is om ze te laten zien dat we ook opletten! Als wij onze focus vaker kunnen veranderen dan het paard, houden we duidelijk alles in de gaten om ons heen, nog méér dan het paard dat doet. De tweede manier is het erkennen en waarderen van elke focusverandering die het paard maakt. Deze bewegingsconversatie is de sleutel voor het opbouwen van het vertrouwen van een paard. Ik merk dat hoe meer consistent, ritmisch en divers de focusverschuivingen van een paard zijn, hoe kleiner de kans is dat ze ergens bang voor zijn. Ze hebben zelf gezien dat er niets is om bang voor te zijn. Dit is de eerste bouwsteen voor een goede relatie.

2. (ver)drijven gebruiken om de focus te wijzigen

 

Terwijl we werken aan het eerste stadium waarbij we waardering hebben voor focuswijzigingen en waarbij we consistente en ritmische focuswijzigingen versterken zul je merken dat elk paard verschillend is in waar hij/zij zich het meest op concentreert. Dit is waar stap 2 begint met behulp van (ver)drijven de focus van je paard te veranderen. (Ver)drijven betekent hier met gebruik van druk voor korte tijd afstand creëren. Ik kan het paard “duwen” in een beweging van mij af, of ik kan mezelf “bewegen” van het paard weg. ‘(Ver) drijven is bedoeld om een ​​bepaalde afstand te creëren. Stel dat een paard vooral sterk is in het staren naar de horizon, dan zal hij dát het meeste doen.  Maar juist het wisselen van focus veroorzaakt vertrouwen bij het paard, dus elke keer dat dit paard zijn focus op de horizon heeft, gebruik ik ‘(ver)drijven’ totdat het paard zijn/haar focus op iets anders heeft en dát ga ik dan waarderen en versterken.

Het doel is hier nog steeds verandering van focus. Het paard hoeft het nieuwe focuspunt niet vast te houden, alleen zijn focus te veranderen als ik het vraag. Het is mijn taak om hem/haar te vragen een verandering te proberen en vervolgens zijn/haar inspanningen te erkennen en te waarderen. Ik merk dat verandering van focus de stress bij een paard verlaagt zolang ze niet gedwongen worden die focus langer vast te houden dan ze zelf kiezen. Als het paard leert te reageren op mijn “(ver) drijven’ waardoor ze hun focus veranderen en ze zich daardoor beter gaan voelen, begint het vertrouwen tussen ons te groeien.

 

3. Duidelijkere focuswijzigingen

In het begin van dit proces, erken en versterk ik elke poging tot focusverandering en opmerkzaamheid van het paard. Dat betekent dat elke beweging van het oor, of rimpel van de neus, of draaien van het oog in de oogkas wordt gewaardeerd. Tegen de tijd dat we bij het derde stadium aankomen, begrijpt het paard dat focuswijzigingen hem beter doen voelen, maar het leren bewust en aanwezig te zijn vereist nieuwe neurale doorgangen in de hersenen. Dit ontwikkelen is een proces en voelt net als het tillen van gewichten soms aan als werk. Als het paard sterk genoeg is om de kleine veranderingen van focus gemakkelijk te maken, gaan we een stap verder en belonen alleen de grotere veranderingen van focus.

Er zijn vijf grote focusgebieden die we in gedachten moeten houden:

1. Zelf (het paard is met zijn aandacht bij zichzelf)
2. Kudde (het paard is met zijn aandacht bij de andere paarden)
3. Omgeving (het paard is met zijn aandacht bij (iets uit) de omgeving)
4. Leider (het paard is met zijn aandacht bij diegene die de beslissingen neemt )
5. Leren (het paard is met zijn aandacht bij het leren van iets)

Een student wees mij er deze week op dat de afkorting SHELL (Self, Herd, Environment, Leader, Learning) is en ik denk dat dat passend is, omdat de combinatie van alle categorieën een soort veiligheidsschelp rond het paard creëert.

 

 

 

 1. Gebruik ‘(aan)trekken’ (Draw) om de focus te wijzigen.

In deze vierde fase begint focuswerk voor mij als paardentrainer echt leuk te worden. Vertrouwt mijn paard mij genoeg om te denken dat mijn ideeën goede ideeën zijn? Heb ik bewezen dat mijn beslissingen ervoor zorgen dat mijn paard zich voldoende beter voelt, dat mijn paard meer geïnteresseerd is in mij als partner dan in het feit dat hij vrij en onafhankelijk is? Wanneer ik van focus verander, handelt mijn paard in harmonie met mij? In dit stadium van het spel verwacht ik dat mijn paard keuzes zal maken die in overeenstemming zijn met mij of een aanvulling op mij zijn. Als ik naar de OMGEVING kijk, doet mijn paard dat ook – allebei in harmonie. Als ik naar mijn paard kijk en hem/haar vraag om iets te doen, dan maakt hem dat tot mijn KUDDE, en mijn paard kan complementair zijn in zijn focus door naar mij te kijken als de LEIDER. Als het paard NIET op een complementaire of harmonieuze manier reageert op mijn focusveranderingen, betekent dit dat ik meer werk moet verrichten in de eerste drie stappen van de ontwikkelingsfasen van de focus.

 1. Focus houdenHier beginnen de meeste paardentrainers. Wanneer we een paard vragen om zijn/haar aandacht vast te houden, vragen we hem om te vertrouwen op onze beoordeling dat niets anders belangrijk is. We vragen het paard om onze leiderschapsbesluiten zo volledig te vertrouwen dat ze niet hoeven te twijfelen aan ons oordeel. Dat is inderdaad een groot vertrouwen.
  Met de juiste tools, kunnen sommige trainers en paarden inderdaad direct naar deze vijfde stap springen en dit samen focus houden bouwt een mooie band. Maar op het moment dat je alle hekken, halsters, touwen, vlaggen, zwepen en  voedselbeloningen weghaalt, zul je je bouwstenen moeten afbreken tot kleinere stappen en stap voor stap een solide vertrouwenslaag moeten opbouwen.

  Ik wil met het werk dat ik doe in Freedom Based Training® niet afgeven op welke andere vorm van trainen dan ook, maar gewoon deze vragen te stellen:


  Hoe kunnen we partnerschap met een paard opbouwen zónder het gebruik van hulpmiddelen?

   

  Als we kunnen begrijpen hoe training zonder hulpmiddelen mogelijk is, kunnen we die kennis dan gebruiken op het moment dat we wél tools gebruiken?

   

  In januari ga ik o.a. deze vragen stellen tijdens het filmen van de tweede film “Taming Wild: Pura Vida”


  In deze tweede film ga ik samenwerken met Andrea Wady. Zij heeft de afgelopen dertien jaar het bedrijf “Discovery Horse Tours” in Costa Rica geleid en samen gaan we twee paarden  redden die door mensen zijn afgedankt en als waardeloos bestempeld en ze trainen naar een tweede kans op een zinvol leven.

  De training wordt uitgevoerd terwijl we van de Westkust naar de Oostkust dwars door Costa Rica trekken.

Andrea en ik zullen beweging en leiderschap gebruiken om gevoelens van veiligheid en comfort op te bouwen tijdens onze trektocht. We zullen alleen eenvoudige hulpmiddelen gebruiken die we nodig hebben om iedereen veilig te houden en daarnaast gebruiken wij onze kennis om gaandeweg een partnerschap op te bouwen met de paarden.

 

In deze film willen wij de ideeën gebruiken die in de eerste Taming Wild-film zijn ontwikkeld en deze in een kader plaatsen waardoor ze nog bruikbaarder en inspirerender zijn voor paardenenthousiastelingen overal ter wereld.

 

Ik vraag jullie allemaal even een moment te nemen en onze Kickstarter-pagina te bekijken en deel te nemen aan onze community rond deze film. Ik zal verschillende financiële wegen bewandelen om deze film te financieren en het helpt als ik kan laten zien dat veel mensen ons volgen en achter ons staan.

 

Doe je mee met ons avontuur  “Taming Wild: Pura Vida” over het ontwikkelen van een relatie tussen paarden en mensen?

 

Samen denk ik dat we ook anderen kunnen blijven inspireren tot het vinden van hun eigen persoonlijke avonturen in het ontwikkelen van een partnerschap.

Lang leve Vrijheid, Veiligheid en Focus om ons te helpen betere partnerschappen te hebben!

 

Hooves and heartbeats,

Elsa Sinclair

TamingWild.com

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: